SOTNING - VI HÅLLER KOLL PÅ DIN SKORTSTEN

OVK

 

Vi på Active Ventilation förbättrar din inomhusmiljö genom funktionskontroller utförda av våra certifierade tekniker.

 


OVK - så går det till

Genom obligatoriska ventilationskontroller, OVK, går vi igenom ventilationssystemets tekniska delar och föreslår åtgärder för att minska energiåtgången för ventilationen, inom ramen för ett gott inomhusklimat.

 

Vid varje besiktning skapas ett protokoll som lämnas till byggnadens ägare samt till kommunens byggnadsnämnd.  Teknikern som utför kontrollen utfärdar ett intyg med datum för kontrollen som byggnadens ägare ska sätta upp väl synligt i byggnaden, exempelvis i entrén.

 

Tillsynsmyndigheten, som kontrollerar att OVK följs och ser över teknikerns arbete, är kommunens byggnadsnämnd. Kommunen har mandat att förelägga en byggnads ägare att vidta åtgärder om ägaren inte har följt de regler som OVK föreskriver eller låter bli att rätta till påtalade brister.

 

Ventilationskontrollen genomförs i intervaller av tre alternativt sex år, beroende på verksamhet och typ av ventilationssystem.

 

OVK – tidsintervaller

                                                                                                                           Intervall

 

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra                                                                    3 år

liknande byggnader. Oavsett typ av

ventilationssystem.

 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt                                                                   3 år

personalutrymmen och kontor i

industribyggnader och liknande. FT-, FTX-

ventilation.

 

 Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt                                                                  6 år

personalutrymmen och kontor i

industribyggnader och liknande. S-, F-,

FX-ventilation

 

En- och tvåbostadshus med FX-,

FTX-ventilation

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

 

 

Ibland kan det vara svårt att veta vem man skall kontakta.

Därför har vi nu gjort det ännu enklare.

 

Kontakta oss här redan idag, så återkommer vi så fort vi kan.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Ditt meddelande är skickat

Active Ventilation AB är en del i GÖSAB Gruppen tillsammans med GÖSAB SOTNING AB

Vårt systerbolag kan ni nå på
gosab.se